Podmienky použitia web servera

Prevádzkovateľ a majiteľ domény www.bezpokut.sk Vám umožňuje pristupovať a využívať informácie uvedené na týchto stránkach výhradne pri dodržaní všetkých doleuvedených podmienok.

Informácie publikované na týchto stránkach majú výhradne informatívny, nie však záväzný charakter. Informácie využívate na vlastné riziko a zodpovednosť a prevádzkovateľ ani majiteľ stránok v žiadnom prípade a za žiadnych okolností nie sú zodpovední za akékoľvek priame, nepriame alebo iné škody či ujmy, ktoré by mohli vzniknúť v akejkoľvek súvislosti s týmito stránkami či akýmkoľvek využitím informácií z týchto stránok a to ako na území Slovenkej Republiky tak mimo neho.

Aj napriek maximálnej snahe o presnosť, úplnosť a aktuálnosť na týchto stránkach uvedených informácií môžu tieto obsahovať technické alebo iné nepresnosti a chyby. Prevádzkovateľ a majiteľ si vyhradzujú právo obsah týchto stránok kedykoľvek aktualizovať, zmeniť alebo ho zneprístupniť.

Akékoľvek ďalšie rozširovanie, kopírovanie alebo publikovanie informácií uverejnených na týchto stránkach je možné iba po predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa alebo majiteľa a  v súlade s Autorským zákonom platným v Slovenskej Republike.

Na horeuvedených stránkach sa môžu nachádzať odkazy alebo iné formy kontaktov na iné stránky alebo subjekty. Odkazy sú uvedené len na informatívne účely a umožnia Vám opustiť naše stránky. Prevádzkovateľ ani majiteľ domény www.bezpokut.sk v žiadnom prípade nezodpovedajú za ich obsah, funkčnosť, za prípadné škody v súvislosti s nimi ani sa nemusia nevyhnutne stotožňovať s ich obsahom.

Prevádzkovateľ a majiteľ rešpektujú súkromie osôb, ktoré navštevujú tento webový server. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov v akejkoľvek forme dávate súhlas na ich spracovanie pre potreby prevádzkovateľa na neobmedzene dlhý čas. Súhlas je možné kedykoľvek písomne zrušiť. Vaše údaje samozrejme nebudú poskytnuté tretím stranám [ani my nemáme radi spam]

Šírenie, kopírovanie alebo iné propagovanie na tomto webe uvedených informácií je bez súhlasu autora zakázané!

joomla компоненты

/