Binar

Binar z produkcie fy Simicon

Binar je ručný radarový merač rýchlosti z produkcie Ruskej firmy Simicon pracujúci v K pásme. Tak ako ostatné výrobky tejto firmy je jedinečný tým, že pracuje v impulznom režime kedy mikrovlnnné žiarenie nie je vyžarované kontinuálne, ale systémom XXms vysielanie – XXms pauza – XXms vysielanie a tak ďalej stále dookola. Pozor, nemýlte si pulzný režim s režimom Instant ON! Pulzný režim vysielača pracuje ako pri constant ON, ako aj instant ON režime. Výsledkom použitia pulzného režimu je to, že viacero detektorov tieto radary nezachytí vôbec alebo len sporadicky, pretože ich považuje za falošný poplach. 

BinarRadar Binar môže pracovať aj v mobilnom režime pričom nevyžaduje pripojenie snímača vlastnej rýchlosti motorového vozidla. Jeho nevýhodou je, že má vyžarovací uhol až cca 20 stupňov čoho dôsledkom je fakt, že nie je možné presne priradiť zmeranú rýchlosť konkrétnemu vozidlu. Výrobca toto čiastočne vyriešil tým, že ku každému meraniu je vytvorená sekvencia snímkov z ktorej by malo byť jasné ktoré vozidlo sa pohybovalo najrýchlejšie [tieto radary vždy zobrazia rýchlosť najrýchlejšieho vozidla zo skupiny vozidiel v dosahu merača]. Podľa nášho názoru však aj napriek tomu existuje možnosť priradenia rýchlosti nesprávnemu vozidlu. Radar je vybavený dvoma nezávislými kamerami.

Technické údaje

  • frekvencia: 24,150 GHz ± 100 MHz
  • rozsah merania rýchlosti: 20km/h - 300km/h
  • dosah: 400m
  • presnosť merania rýchlosti ± 1km/h [nad 100km/h ±1%]
  • použitá technológia: instant ON, constant ON

 

 

joomla компоненты

/