K band.. K pásmo

K pásmo.. K band.. čo, ako a prečo

Ak ste už mali možnosť prečítať si článok RADAR - Dopplerove merače rýchlosti tak viete, že radary môžu pracovať vo viacerných pásmach teda na roznych frekvenciách. Ka pásmo ktoré je používané aj u nás má veľkú výhodu pretože v tomto pásme nepracujú žiadne iné zariadenia. Z tejto skutočnosti vyplýva, že bude vykazovať len veľmi malé množstvo falošných poplachov. Vo väčšine krajín sa však používa okrem Ka pásma aj K pásmo a tu nastávajú nepríjemnosti. Základný princíp funkcie radaru je síce nezávislý na použitom pásme, ale problém K pásma spôsobuje skutočnosť, že v rovnakom pásme pracujú aj automatické otvárače dverí ktoré nájdete na benzínových pumpách, obchodoch, úradoch a pod. Kedže detektor nemá ako rozlíšiť či dané mikrovlnné žiarenie pochádza zo skutočného radaru alebo nie, výsledkom sú pomerne časté falošné poplachy predovšetkým pri jazde v mestách a na dialniciach okolo benzínových púmp.

 

MultaRadar CDDnes ale existuje aj na tento problém spoľahlivé riešenie aj keď samozrejme nie úplne ideálne. Niektoré radarové detektory vybavené GPS snímačom umožňujú vodičovi vďaka funkcii FalseList resp podobných funkcií rôznych názvov u iných detektorov automaticky stíšiť zvukovú signalizáciu pri pravidelnom prejazde miestom s falošým poplachom napríklad pri ceste do práce. Funguje to tak, že vodič si známe miesta s falošným poplachom sám označí pomocou tlačítka na ovládacom prvku detektoru. Pri nasledovnom prejazde už nebude detektor zvukovo signalizovať falošný poplach.

Presný princíp funkcie samozrejme žiadny výrobca neprezradí ale v zásade zariadenia zaznamenávajú pozíciu, smer jazdy a presnú frekvenciu zdroja falošného poplachu [vo väčšine prípadov to bude už spomenutý senzor automatických dverí]. Detektor si vlastne vytvorí digitálny odtlačok signálu a pri akejkoľvek jeho zmene – teda prítomnosti skutočného radaru v mieste falošného poplachu t.j. napr na benzínovej pumpe – bude vodič na tento radar upozornený.

Detektory iných výrobcov filtrujú poplachy odlišným spôsobom to tak, že rozdeľujú K pásmo do približne 30MHz blokov a pričom vodič nebude následne upozornený na žiadny zdroj signálu v tejto oblasti pokiaľ spadá do odfiltrovaného bloku. V praxi to môže znamenať, že pri odfiltrovaní falošného poplachu v K pásme nebude síce vodič pri nasledujúcom prejazde daným miestom s výskytom zdroja falošného poplachu upozornený na falošný poplach, ale ani na prípadný radar pracujúci v K pásme v tej istej oblasti; Pozor tento systém je u veľkej väčšiny modelov nezávislý na smere jazdy a k filtrovaniu teda dochádza, v určitom okruhu okolo zdroja falošného poplachu! Toto samozrejme platí len za predpokladu, že frekvencia radaru a zdroja falošného poplachu budú v rámci spomenutého cca 30MHz bloku čo je však dosť pravdepodobné.

 

MultaRadar COkrem toho existujú aj špeciálne citlivostné režimy ktoré eliminujú falošne poplachy automaticky aj bez GPS údajov. Ich účinnosť však môže byť v závislosti od okolností o niečo nižšia. Niektoré funkcie zase eliminuje všetky poplachy pokiaľ je rýchlosť jazdy nižšia ako stanovená. Táto nájde uplatnenie napríklad pri parkovaní v blízkosti obchodov kde je bežne veľké množstvo zdrojov falošných poplachov , alebo jednoducho v situácii kedy jazdíte pomaly.

U niektorých detektorov existuje režim ktorý eliminuje len veľmi slabé páry signálov. Páry z toho dôvodu, že automatické senzory slúžiace na otváranie dverí sú inštalované vždy v pároch, teda jeden z vnútornej a jeden z vonkajšej strany dverí. Detektory inej značky zase dovoľujú nastaviť po akej dobe od zachytenia signálu v K pásme spustí detektor poplach resp intenzitu signálu pri ktorej bude poplach vyvolaný okamžite bez ohľadu nato, či už uplynul stanovený čas.

 

Zoznam niektorých najčastejšie používaných K pásmových radarov v Európe; niektoré sa vyrábajú vo viacerých prevedeniach: Multaradar [DE, JENOPTIK Robot GmbH], Gatso[NL, Gatsometer BV],  Strelka[RU, SIP],  Iskra[RU, SIMICON], Radis[RU, SIMICON], Kris P[RU, SIMICON], Berkut[RU, OLVIA JSC], Fotorapid[PL, ZURAD Sp. z o.o], Rapid-2Ka[PL, ZURAD Sp. z o.o], Mesta[FR, Safran Morpho], Sensys SSS[SE, Sensys Traffic AB]. Výrobky ruských firiem SIP, Simicon a Olivia môžeme právom označiť za najsofistikovanejšie čo sa týka ochrany pred antiradarmi. Tieto radary pracujú v takzvanom pulznom režime kedy mikrovnnné žiarenie nie je vyžarované kontinuálne ale systémom XXms vysielanie – XXms pauza – XXms vysielanie a tak ďalej stále dookola. Pozor nemýlte si pulzný režim s režimom Instant ON! Pulzný režim vysielača pracuje ako pri constant ON ako aj instant ON režime. Výsledkom použitia pulzného režimu je fakt, že viacero antiradarov tieto radary nezachytí vôbec alebo len sporadicky pretože ich považuje za falošný poplach. Z okolitých štátov používa radary od Simiconu polícia v Poľsku.

V súčasnosti pracuje väčšina nových radarov v Európe v K pásme. V našich končinách vyrába Ka pásmové radary už len český výrobca Ramet Kunovice. Tieto používa aj naša polícia. Všetci ostatní výrobcovia používajú K pásmo a na cestách sa s K pásmom určite skôr či neskôr stretnete. Veríme, že aj tento článok Vám pomohol pochopiť prečo je v tomto pásme väčšie množstvo falošných poplachov a aké sú môžnosti ich eliminácie.