LIDAR - Laserové merače rýchlosti

LIDAR [LIght Detection And Ranging]

TraffiPatrolLaserové merače sa stávajú čoraz obľúbenejším nástrojom polície na kontrolu rýchlosti. Dôvodov je viacero a patrí medzi ne rýchlosť merania ktorá sa štandardne pohybuje pod hranicou 0.5 sekundy. Detektor je síce schopný meranie odhaliť, ale vodič už nemá šancu spomaliť na predpísanú rýchlosť. V absolútnej väčšine prípadov je to pre vodiča len informácia, že ho o chvíľu zastavia a skasírujú. Prakticky jedinou účinnou a spoľahlivou ochranou proti LIDARom je laserová ručička.

Potom, čo operátor v hľadáčiku vyberie vozidlo ktoré chce zmerať a stlačí spúšť vyšle LIDAR proti tomuto vozidlu infračervené impulzy o vlnovej dĺžke 904nm. V závislosti od použitého merača sa vysiela 100 až 3200 impulzov za sekundu [niektoré nové merače sú schopné vysielať aj viac impulzov]. Tieto impulzy sa od vozidla odrazia späť k LIDARu. Zariadenie následne na základe času, ktorý ubehne, kým sa impulz odrazí späť zmenia svoju vzdialenosť od vozidla. Celý cyklus sa u väčšiny LIDARov opakuje 100 až 3200 krát za sekundu a zodpovedá teda počtu impulzov, ktoré merač používa. Na základe rozdielu vzdialeností počas stanoveného času zariadenie vypočíta rýchlosť vozidla.

LTI 20-20 TruCamLIDARom je na rozdiel od klasického radaru možné zmerať rýchlosť konkrétnemu vozidlu aj v kolóne, pretože laserový lúč je veľmi úzky s priemerom približne 30cm na 100m. Typicky sa meria na príjazde a operátor zameriava laserový lúč na evidenčné číslo (ŠPZ) alebo svetlomety. Vzdialenosť, na ktorú je laser schopný merať rýchlosť je závislá od konkrétneho typu a pohybuje sa až do 2500m. Keďže laser je v podstate svetlo je konkrétna vzdialenosť ovplyvnená poveternostnými podmienkami a vlastnosťami cieľa. Vozidlo svetlej farby je možné zmerať rýchlejšie a na väčšiu vzdialenosť ako tmavé. Rovnako chróm na prednej časti vozidla zvyšuje obrazivosť laseru. V krajinách kde zákon vyžaduje foto alebo video dokumentáciu priestupku je typická vzdialenosť merania 50m až 300m.

Na Slovensku sú metrologicky schválené laserové merače TraffiPatrol XRD, LTI 20-20 UltraLyte Micro Digi-Cam, FamaLaser III, Lavet ProLaser III a Riegl FG21-P. Všetky tieto merače sú vybavené dokumentačným zariadením [fotoaparát alebo kamera]

Polícia SR používa laserové merače rýchlosti LTI 20-20 UltraLyte Micro Digi-Cam a LTI 20-20 TruCam

 

 

LIDAR - Famalaser III   LIDAR - Lavet PLIII   LIDAR - LTI 20-20 UltraLyte MicroDigiCam

LIDAR - Riegl FG21-P  

 

Ďalšie laserovné merače rýchlosti

LIDAR - Pro Laser II   LIDAR - Laser Atlanta   LIDAR - LTI 20-20 UltraLyte

LIDAR - LTI 20-20 Marksman   LIDAR - Speed Capture System 102   Traffipatrol XR

joomla компоненты

/