Polcam

Mobilné úsekové meranie - POLCAM PC 2600 a ECII

PolcamZariadenie Polcam polskej výroby slúži na meranie rýchlosti ako aj dokumentáciu iných priestupkov. V základe je meranie rýchlosti možné len počas jazdy. Systém je ale možné doplniť aj o radarové hlavy s pomocou ktorých sa dá merať rýchlosť aj z pevného stanoviska. Polcam je možné namontovať do automobilov aj na motorky. Verzia pre automobil obsahuje 2 kamery a teda operátor môže merať rýchlosť vozidlám idúcich pred policajným automobilom ako aj za ním. Verzia pre motorky má len jednu kameru vpredu.

Kamery majú 26 násobný optický a 12 násobný digitálny zoom a rozlíženie 720x576. Kamery majú vysokú cislivosť a je možné prepnúť ich do IR režimu pre bezproblémovú funkciu v noci. Výrobca udáva rozpoznateľnosť evidenčých čísel na cca 150m. Farebný LCD monitor operátora má uhlopriečku 7" a rozlíženie 1Megapixel. Zariadenie je certifikované do rýchlosti 300km/h.

Zariadenie ako také nie je možné detekovať ani zarušiť pretože sa vlastne jedná mobilný VASCAR. Niektoré zariadenia toto obchádzajú snahou o detekovanie vysielačiek vo vozidlách s týmto zariadením. Rýchlosť policajného vozidla získava zariadenie so snímača vlastnej rýchlosti. Meranie spúšta obsluha manuálne a ukončenie merania môže byť ručné alebo automatické pričom meraný úsek je možné nastaviť v rozsahu 100m až 9999,9m. Na základe prejdenej dráhy a času vypočíta Polcam priemernú rýchlosť vozidla. Dôkazným prostriedkom je videosekvencia z celého priebehu merania. Na nej sú zobrazené údaje o čase, vlastnej rýchlosti, odpočítaná dráha a čas, počte impulzov, údaje GPS. Druhou varianou je použitie prvého a posledného snímku záznamu. V tomto prípade platí že merané vozdilo na poslednom snímku musí byť rovnako veľké alebo menšie ako na prvom [ak ide policajné vozidlo za meraným -- a naopak]. Polícia pri meraniach často používa meradlo nesprávnym spôsobom a veľa meraní na základe ktorých sú ukladané sankcie je v skutočnosti neplatných.

 Polcam je určené meradlo. Značka schváleného typu P TSK 162/15-016 [model ECII] a P TSK 162/10-014 [model PC 2600]

 

Polcam

 

 

 

 

 

 

R36 R36

 

joomla компоненты

/