RADAR - Dopplerove merače rýchlosti

RADAR [RAdio Detection And Ranging]

RADAR je najpoužívanejším zariadením, ktorým polícia meria rýchlosť. Funguje tak, že vysiela elektromagnetické žiarenie, ktoré sa následne odráža od karosérie vozidla späť meraču. Využíva Dopplerov jav, teda zmenu frekvencie odrazených elektromagnetických vĺn spôsobenú pohybom vozidla vzhľadom na radar. Na základe tejto zmeny frekvencie následne vypočíta rýchlosť vozidla.

MultaRadar CRadary pracujú v rôznych pásmach. V súčasnosti sa v Európe používajú: X-band, K-band, Ka-band preto je dôležité pred vycestovaním do zahraničia zapnúť detekciu vo všetkých pásmach, ktoré sa v danej krajine používajú. Najčastejšie používanými sú Ka a K pásma. Ka pásmo je používané prakticky len rýchlostnými radarmi a falošné poplachy sú pomerne zriedkavé. K pásmo používajú napríklad aj zariadenia na automatické otváranie dverí na benzínových pumpách, bankách, obchodoch a pod. To je dôvodom pomerne vysokého počtu falošných poplachov v K pásme predovšetkým v mestách. Samozrejme to platí len keď je detekcia K pásma v detektore zapnutá. Falošné poplachy v X pásme spôsobujú prevažne mikrovlnné pojítka.

Existujú dve technológie či módy ktoré radary používajú: constant ON a instant ON. Constant ON radar vyžaruje elektormagnetické žiarenie nepretržite počas celej doby, kedy je aktívny a to bez ohľadu na to, či v danom okamihu prebieha meranie rýchlosti nejakého vozidla alebo nie. Radar čaká kým sa do meracieho kuželu dostane nejaké vozidlo a následne mu automaticky bez priameho zásahu obsluhy zmeria rýchlosť. Instant ON radar funguje tak, že obsluha si vyberie vozidlo, ktorému chce zmerať rýchlosť a stlačí spúšť. Niektoré instant ON radary majú tvar pištole a v tomto prípade musí operátor najskôr namieriť radar na merané vozidlo. Radar začne vysielať elektormagnetické žiarenie až po stlačení spúšte. Z logiky veci vyplýva, že detekcia radarov používajúcich instant ON technológiu je zložitejšia, pretože keď radar nič nevysiela nie je možné ho ani detekovať. V krajinách v ktorých polícia používa instant ON radary sa doporučuje vždy, keď je to možné jazdiť v bezpečnej vzdialenosti v závese za iným vozidlom. Ak obsluha zmeria rýchlosť tomuto vozidlu detektor Vás upozorní a Vy máte následne čas spomaliť predtým než zmerajú Vás. Na Slovensku sa používajú výhradne constant ON radary.

V Slovenskej Republike používa polícia radary českého výrobcu Ramet Kunovice – konkrétne rady Ramer 7, AD9 a Ramer 10 v rôznych modifikáciách. Tieto radary pracujú v Ka pásme na frekvenciách 34.0GHz alebo 34.3GHz. Majú malý vysielací výkon, čo je hlavný dôvod prečo majú lacné a väčšina z USA dovezených detektorov, ktoré neumožňujú samostatne prehľadávať európske Ka-narrow pásmo problém včas ich odhaliť. Okrem toho naša polícia používa aj radary MultaRadar CD nemeckého výrobcu Jenoptik Robot pracujúce v K-pásme, 24.100GHz, rozsah merania rýchlosti je 10km/h - 300km/h, ktorých detekcie je skutočne mimoriadne obtiažna.

 

joomla компоненты

/