Ramer

Ramer od RAMER a.s.

V Slovenskej Republike používa polícia radary českého výrobcu Ramet Kunovice – konkrétne rady Ramer 7, AD9 a Ramer 10 v rôznych modifikáciách. Tieto radary pracujú v Ka pásme na frekvenciách 34.0GHz alebo 34.3GHz. Majú malý vysielací výkon, čo je hlavný dôvod prečo majú lacné a väčšina z USA dovezených detektorov, ktoré neumožňujú samostatne prehľadávať európske Ka-narrow pásmo problém včas ich odhaliť.

 

Základné technické parametre radarov Ramer-7, AD9 a Ramer 10:

 • Frekvencia: 34.0GHz, 34.3GHz ±0.1GHz
 • Vysielací výkon: typicky 0.3mW [Ramer-7: 0.5mW], max 2mW
 • Odklon osi antény od smeru jazdy meraných vozidiel: 22°
 • Maximálny dosah: 60m
 • Rozsah merania: 20km/h – 250km/h
 • Presnosť merania ±3km/h; nad 100km/h ±3%
 • Spôsob merania: stacionárne alebo mobilne - príjazd, odjazd, oba smery súčasne
 • použitá technológia: constant ON 

 

Na presnosť merania má vplyv viacero faktorov. Najpodstatnejšie z nich sú:

 • Správne nastavenie odklonu osi antény od smeru jazdy vozidiel: Ak je uhol menší ako 22° je zmeraná rýchlosť vyššia ako skutočná a naopak
 • Spôsob jazdy meraného vozidla: Ak dôjde v meracej zóne k takým zmenám, ktoré majú za následok zmenu meranej rýchlosti o viac ako 2km/h je meranie radarom anulované. Takúto situáciu možno dosiahnuť krátkym ale intenzívnym pribrzdením v meracej zóne, alebo rýchlou zmenou jazdného pruhu počas merania.
 • Meranie mobilným radarom: Rýchlosť vozidla s radarom musí byť konštantná 1 sekundu pred meraním, počas merania a 1 sekundu po meraní. Ak je rozdiel rýchlostí v dvoch po sebe nasledujúcich úsekoch väčší ako 1km/h zariadenie meranie neumožní resp. už vykonané meranie anuluje.

 

Mobilný RADAR - Audi S4   Mobilný RADAR - Audi S4   Mobilný RADAR - Škoda Fabia

Mobilný RADAR - Volkswagen Passat   Mobilný RADAR - Volkswagen Passat   Mobilný RADAR - Volkswagen Passat

*Funkcia Radar Alerting je určená na použitie tam, kde to miestne pravidlá dovoľujú!

joomla компоненты

/