VASCAR - Úsekové meranie rýchlosti

VASCAR [Visual Average Speed Computer And Recorder]

Úsekové meranie - VASCAR alebo aj SPECS je pasívna forma merania rýchlosti. Ako už názov napovedá nejedná sa o meranie v jednom bode, ako je tomu u bežných radarov a lidarov. Kamery zaznamenajú každé vozidlo na vjazde do meranej zóny a následne aj na výjazde z nej. Systém je schopný rozoznávať evidenčné čísla vozidiel a na základe rozdielu času vjazdu a výjazdu z meraného úseku a známej vzdialenosti medzi vjazdom a výjazdom vypočíta priemernú rýchlosť vozidla.

Zariadenie nie je možné oklamať zmenou jazdného pruhu v meranom úseku za predpkladu, že všetky pruhy sú sledované kamerami. V praxi tomu tak vždy nie je a napríklad prejazdom cez odstavný pruh alebo cez protismer je možné vyhnúť sa zmeraniu. Nevýhodou úsekového merania je, že vodič musí dodržiavať predpísanú [a väčšinou nezmyslene nízku] rýchlosť v celom meranom úseku. Keďže zariadenie nič nevysiela je prakticky nedetekovatelné. Niektoré typy detektorov sú schopné detekovať infračervené prisvietenie úsekových kamier, ale samozrejme len v prípade kedy je toto prisvietenie zapnuté a takáto detekcia je náhodná a nespoľahlivá. Vo svete bežne používaným spôsobom varovania je navigačný systém s POI databázou v ktorej je uložená poloha týchto úsekových meračov.

Existuje niekoľko pomerne účinných a pritom legálnych spôsobov ako sa pred úsekovým meraním chrániť; POZOR ale v krajinách v ktorých platí tzv. objektívna zodpovednosť Vás ani toto neochráni pred pokutou: 

  • Sklopená slnečná clona – keďže kamery úsekových meračov bývajú umiestnené pomerne vysoko nad vozovkou je možné v závislosti od výšky vodiča, polohy sedadla a typu vozidla zabrániť zosnímaniu tváre vodiča a tým aj postihu za prípadné prekročenie povolenej rýchlosti. Toto je ale použiteľné len v krajinách v ktorých nie je zavedená objektívna zodpovednosť majiteľa vozidla.

 

  • Schovávačka – rovnako sa využíva fakt, že kamery sú umiestnené vysoko nad vozovkou. Aby bol systém schopný vypočítať rýchlosť musí prečítať evidenčné číslo vozidla, a to ako na začiatku meraného úseku, tak na jeho konci. Tomu sa dá zabrániť schovaním sa za väčšie vozidlo [dodávka, nákladné auto, autobus]. Stačí sa schovať buď na vjazde alebo na výjazde z úseku.

 

  • Zníženie priemernej rýchlosti – Ako už bolo spomenuté VASCAR počíta priemernú rýchlosť v úseku a túto skutočnosť je možné využiť vo svoj prospech. Ak sa Vám stane, že do úsekovky s obmedzením 80km/h vojdete napríklad rýchlosťou 100km/h stačí spomaliť povedzme na 60-70km/h a priemerná rýchlosť ktorú zariadenie vypočíta bude zodpovedať limitu. Toto je samozrejme len modelová situácia a konkrétne rýchlosti budú v praxi iné.

 

V Slovenskej Republike je metrologicky schválené zariadenie na meranie úsekovej rýchlosti Unicam VELOCITY 3 a SYDO Traffic Velocity

 

Ako spoznať úsekové meranie: Zariadenie pozostáva z úsekových kamier umiestnených vo výške približne 4-5 metrov nad vozovkou a kalibračných čiar kolmých na smer jazdy. Tieto čiary bývajú vo väčšine prípadov umiestnené na prvý pohľad dosť nelogicky v miestach, kde by ich vodič neočakával a vo všetkých jazdných pruhoch. Ukážka úsekoviek - vjazd do BA smerom z diaľnice D2:

 

Úsekové meranie BA - štart   Úsekové meranie BA - cieľ

 

Ďalšie úkážky úsekových kamier a kalibračných čiar [Zlín, ČR]

Úsekové meranie Zlín   Úsekové meranie Zlín

 

joomla компоненты

/