Stinger systém

Stinger systém predstavuje unikátny koncept založený na princípe skladačky pre Vás a Vaše vozidlo. Prvotriedna citlivosť a mimoriadna presnosť spracovania mikrovlnných a laserových signálov je v každom prípade samozrejmosťou. Na výber máte z viacerých druhov ovládacích rozhraní – prehľadný farebný dotykový View display, Strip vo forme malej dotykovej plôšky alebo elegantná karta.

View Interface
Strip Interface
Card Interface

Následne si už len zvolíte druh senzorov o ktoré máte záujem. Radar. Laser. Alebo komplet pozostávajúci z oboch druhov komponentov. Ak sa neviete rozhodnúť môžete nás samozrejme kedykoľvek osloviť. Určite Vám poradíme zostavu zodpovedajúcu Vašim požiadavkám 🙂

RADAR
1

Kvalitná anténa je základom celého Stinger systému. V roku 2021 prichádza Stinger s ďalšou revolučnou novinkou ktorá nebola do tejto chvíle u podobných zariadení použitá. Nová anténa platformy S8 predstavuje prielom v radarovej technológii vo viacerých významných oblastiach. Pre náročných zákazníkov je tu možnosť inštalácie antény aj do zadnej časti vozidla s následnou indikáciou smeru prijímaného signálu.

LASER
2

Fiber Laser predstavuje jedinečné riešenie na trhu laserových zariadení do vozidiel. Vďaka unikátnym senzorom z optických vlákien je na vozidle prakticky neviditeľný a tak nekazí dizajn Vášho auta. Umožňuje plnú integráciu so Stinger systémom ale môže byť použitý aj ako samostatné zariadenie. Možete sa rozhodnúť aj pre bočné snímače Side laser ktoré ďalej rozširujú možnosti Vášho Stinger systému. 

Kľúčové vlastnosti novej S8 antény Stinger

Stinger umelá inteligencia 2.0 automaticky filtruje falošné poplachy z aktívnych systémov vo vozidlách [aktívnych tempomatov, blind spot asistentov,..] ktoré denne na cestách stretávate. Tým je zabezpečená maximálna eliminácia falošných poplachov a teda zbytočného upozorňovania vodiča na neexistujúce nebezpečenstvo na ceste.

Paralelné spracovanie signálov. Vďaka ktorému môžeme analyzovať desiatky signálov súčasne, na rozdiel od postupného prehľadávania pásma ako bolo zvykom doteraz. Toto významné vylepšenie vedie k dôslednejšiemu a ešte rýchlejšiemu rozpoznaniu prijatých signálov v porovnaní s predchádzajúcou generáciou antén. Žiadne iné konkurenčné zariadenie nedisponuje porovnateľnou technológiou.

Jediná anténa so všesmerovou polarizáciou. Jedinečná technológia poskytuje S8 maximálnu citlivosť, bez ohľadu na polarizáciu signálu. Inštalácia antény je teda už skutočne bez akýchkoľvek kompromisov predovšetkým v oblastiach v ktorých sa používajú horizontálne aj vertikálne polarizované radary.

Ďalšie užitočné funkcie ktoré iste na cestách oceníte

Laser Safety Signals. Stinger Fiber laser možňuje komunikáciu medzi vozidlami využívajúcimi identické zariadenia. Ak užívateľ Fiber Laser prudko zabrzdí vygeneruje Stinger „Heavy breaking“ signál. Takto varuje ďalších užívateľov v okolí pred potenciálne nebezpečnou situáciou na ceste a môže tak zabrániť vážnej dopravnej nehode. Navyše Stinger ako jediný ponúka aj bočné lasery na ochranu pred optickými bariérami používanými v zahraničí.

SpotList Alerting. Na základe GPS polohy a databázy, môže Stinger upozorniť  na lokality, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť, ako je napríklad miesto častých nehôd či nebezpečná zákruta a pod. Do databáz si môžete samozrejme pridávať aj vlastné body.

Safety Signals. Stinger prijíma bezpečnosté signály od vozidiel záchrannej služby, údržby, škol a podobne ak sú vybavené príslušným vysielačom. Význam tejto funkcie je predovšetkým v zahraničí. Ak je Váš Stinger vybavený aj laserovými čidlami môže prijímať aj laserovné bezpečnostné signály od iných užívateľov Stinger.

Zariadenia Stinger so software predávané na Slovensku spĺňajú miestne legislatívne obmedzenia. Zariadenia Stinger dodávané našou spoločnosťou neumožňujú odhalenie alebo ovplyvňovanie funkcií technických prostriedkov používaných pri plnení úloh na úseku výkonu dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a teda nie všetky tu popisované funkcie musia byť dostupné v SR alebo inej krajine.