K-pásmo

K pásmo.. K band.. čo, ako a prečo

Ak už bolo spomenuté v článku RADAR – Dopplerove merače rýchlosti, radary môžu pracovať vo viacerných pásmach teda na roznych frekvenciách. Ka pásmo ktoré je používané aj u nás má veľkú výhodu pretože v tomto pásme nepracujú žiadne iné zariadenia. Z tejto skutočnosti vyplýva, že detektor bude vykazovať len veľmi malé množstvo falošných poplachov. Vo väčšine krajín sa však používa okrem Ka pásma aj K pásmo a tu nastávajú nepríjemnosti. Základný princíp funkcie radaru je síce nezávislý na použitom pásme, ale problém K pásma spôsobuje skutočnosť, že v rovnakom pásme pracujú aj automatické otvárače dverí ktoré nájdete na benzínových pumpách, obchodoch, úradoch a pod. Kedže detektor nemá ako rozlíšiť či dané mikrovlnné žiarenie pochádza zo skutočného radaru alebo nie, výsledkom sú pomerne časté falošné poplachy predovšetkým pri jazde v mestách a na dialniciach okolo benzínových púmp.

Dnes ale existuje aj na tento problém viacero spôsobov riešenia aj keď samozrejme nie sú úplne dokonalé. Niektoré radarové detektory vybavené GPS snímačom umožňujú vodičovi vďaka funkcii založenej na kombinácií GPS lokality a zaznamenanej frekvencie automaticky stíšiť zvukovú signalizáciu pri pravidelnom prejazde miestom s falošným poplachom napríklad pri ceste do práce. Vďaka uloženiu frekvencie by mal byť vodič v prípade prítomnosti skutočného radaru v mieste falošného poplachu na tento radar upozornený. Nie je to však take jednoduché pretože detektory v skutočnosti odfiltrujú nie presne frekvenciu falošného poplachu ale aj užšie pásme okolo neho. Môže teda nastať situácia kedy pri odfiltrovaní falošného poplachu v K pásme nebude vodič pri nasledujúcom prejazde daným miestom s výskytom zdroja falošného poplachu upozornený na falošný poplach, ale ani na prípadný radar pracujúci v K pásme v tej istej oblasti. Toto samozrejme platí len za predpokladu, že frekvencia radaru a zdroja falošného poplachu budú v rámci spomenutého bloku.

Okrem toho existujú aj špeciálne citlivostné režimy ktoré eliminujú falošne poplachy automaticky aj bez GPS údajov. Ich účinnosť však môže byť v závislosti od okolností o niečo nižšia. Niektoré funkcie zase eliminuje všetky poplachy pokiaľ je rýchlosť jazdy nižšia ako stanovená. Táto nájde uplatnenie napríklad pri parkovaní v blízkosti obchodov kde je bežne veľké množstvo zdrojov falošných poplachov, alebo jednoducho v situácii kedy jazdíte pomaly.

Medzi ďalšie metódy patrí rozdelenie K pásma do blokov a zníženie citlivosti alebo úplné stíšenie upozornenia na signály v jednotlivých blokoch podla želania užívateľa. Toto by malo byť samozrejme reflektovať pásma na ktorých v danom regióne pracujú skutočné radary.

U niektorých detektorov existuje režim ktorý eliminuje len veľmi slabé páry signálov. Páry z toho dôvodu, že automatické senzory slúžiace na otváranie dverí sú inštalované vždy v pároch, teda jeden z vnútornej a jeden z vonkajšej strany dverí. Detektory inej značky zase dovoľujú nastaviť po akej dobe od zachytenia signálu v K pásme spustí detektor poplach resp intenzitu signálu pri ktorej bude poplach vyvolaný okamžite bez ohľadu nato, či už uplynul stanovený čas.

V posledných rokoch sa vo väčšej miere začínajú používať aj rôzne 2D a 3D radary. Ich výhodou z hľadiska eliminácie falošných poplachov je skutočnosť, že detektor so správnym softvérom má možnosť ich odlíšíť od iných zdrojov signálu pracujúcich v K pásme. To teda znamená, že je možné aby detektor reagoval iba na tieto konkrétne radary a pritom ignoroval všetky ostatné zdroje a tým teda aj všetky falošné poplachy. To samozrejme predpokladá, že v danej oblasti používa polícia výlučne spomínané radary novej generácie.

Niektoré radary pracujú v takzvanom pulznom režime kedy mikrovlnné žiarenie nie je vyžarované kontinuálne ale systémom XXms vysielanie – XXms pauza – XXms vysielanie a tak ďalej stále dookola. Výsledkom použitia pulzného režimu je fakt, že viacero antiradarov tieto radary nezachytí vôbec alebo len sporadicky pretože ich považuje za falošný poplach.

V súčasnosti pracuje väčšina nových radarov v Európe v K pásme. V našich končinách vyrába Ka pásmové radary už len český výrobca Ramet Kunovice pričom aj tieto môžu používať dodadočný radarový senzor ktorý pracuje v K pásme a využíva sa na meranie vzdialenosti a tým teda detekciu jazdného pruhu v ktorom sa vozidlo nachádza. Všetci ostatní výrobcovia používajú K pásmo a na cestách sa s K pásmom určite skôr či neskôr stretnete. Veríme, že aj tento článok Vám pomohol pochopiť prečo je v tomto pásme väčšie množstvo falošných poplachov a aké sú možnosti ich eliminácie v oblastiach kde je dovolené používanie radarových detektorov.