MultaRadar CD

MultaRadar CD

MultaRadar CD patrí medzi dopplerove merače rýchlosti Zariadenie je určené na meranie okamžitej rýchlosti prechádzajúcich vozidiel. Všetky komponenty zariadenia sa montujú na statív alebo do motorového vozidla. Radar je k dispozícii aj vo verzii stacionár, [MultaRadar SD580] pričom k dispozícii sú viaceré druhy zástavby – TraffiTower, RoBox, alebo Climatic housing.

Na rozdiel od konkurencie sú tieto radary vybevené 2D radarovou technológiou, ktorá okrem rýchlosti meria aj vzdialenosť a na tomto základe automaticky identifikuje jazdné pruhy. Jednotlivé vozidlá ktoré radar zmeral sú vždy, [s malou toleranciou] na všetkých fotografiách “zmrazené” na rovnakom mieste [tzv. pozícia na fotografovanie] Takto je zabezpečené presné priradenie rýchlosti meranému vozidlu a teda jednoznačná identifikácia zmeraného vozidla. Operátor nemá možnosť mazať vytvorené záznamy.

Technické údaje

  • frekvencia: 24,100 GHz ± 25 MHz
  • meranie vzdialenosti – automatická detekcia jazdného pruhu
  • odklon osi antény od smeru jazdy meraných vozidiel: 20°
  • rozsah merania rýchlosti: 10km/h – 300km/h
  • počet monitorovaných jazdných pruhov: 6
  • skutočná presnosť merania rýchlosti ± 1km/h [nad 100km/h ±1%]
  • vode a prachu odolný – aj verzia na trojnožke

Radar pracuje v K pásme s nízkym výkonom a je vybavený plochou anténou ktorá má len minimálne vyžarovanie do strán, čo robí detekciu tohoto radaru skutočne mimoriadne obtiažnou, aj pre tie najkvalitnejšie detektory. Navyše je možné prakticky neviditelné zabudovanie do motorového vozidla. Detekčná vzdialenosť radarových detektorov sa zďaleka nedá porovnať s doteraz používanými radarmi Ramer 7, AD9 alebo Ramer 10. V každom prípade odporúčame dbať na zvýšenú opatrnosť, hlavne v otvorených priestranstvách bez odrazov. Nevyhnutnou podmienkou úspešnej detekcie je správna montáž radarovej antény a nastavenie!*

*Tam kde to miestne pravidlá dovoľujú!