Situácia v Rakúsku

SITUÁCIA V RAKÚSKU

V Rakúsku došlo k zmene zákona o používaní laserových rušičiek. Zmeny v zákone o motorových vozidlách:

„Radarový alebo laserový blokovač“
§ 98a. (1) Zariadenia alebo objekty, ktorými je možné ovplyvňovať alebo rušiť technické zariadenia pre dohľad nad dopravnou situáciou nesmú byť namontované vo/na motorových vozidlách a takéto zariadenia ani nesmú byť v motorových vozidlách prepravované.

(2) Za porušenie ustanovení odseku 1 je zodpovedný vodič aj majiteľ vozidla.

(3) Ak sú zariadenia alebo predmety opísané v odseku 1 nájdené na vozidlách alebo vo vozidlách, potom sú orgány verejnej bezpečnostnej služby alebo orgán dohľadu nad dopravnou situáciou oprávnené použiť donucovacie opatrenia, aby sa predišlo pokračovaniu v jazde, kým sa tieto zariadenia alebo predmety z vozidla neodstránia. Tieto zariadenia alebo ich časti sa konfiškujú“

Na základe zákona ostáva v Rakúsku legálna detekcia laseru, radaru ako aj úsekového merania.

Ovplyvnený je teda výlučne laserový vysielač. Laserový vysielač nesmie byť namontovaný na vozidle. Laserový detektor nemôže ovplyvniť meranie ani ho rušiť, a preto nie je zákonom zakázaný. To isté platí pre všetky ostatné komponenty, ako je karta, displej, riadiace jednotky, radarová alebo GPS anténa, kabeláž.. Niekedy sa stane že polícia zabaví aj iné komponenty aj keď to nie je v súlade so zákonom. Evidujeme však úspech na súde a vrátenie týchto komponentov ako aj zaplatenej pokuty. Odporúčame teda obrátiť sa v takomto prípade na súd v Rakúsku. Samozrejme celý proces môže trvať niekoľko mesiacov. Informácie budeme priebežne aktualizovať.

V Rakúsku sú bežné kontroly vozidiel za účelom zistenia prítomnosti laserových rušičiek. Bežné sú aj náhodné kontroly (tj bez merania laserom a aktivovania rušičky) ako aj nočné kontroly zaparkovaných áut. V podstate každé dlhšie rušenie laserového merača rýchlosti je garanciou zastavenia a kontroly. Odporúča sa nastaviť dobu rušenia maximálne na 2-3 sekundy. Bežné meranie v Rakúsku je na vzdialenosť 200-300m a dlhšie rušenie je teda pre operátora pomerne nápadné. Pokuty sa pohybujú do 2000EUR (+ zabavenie laserových senzorov).

Polícia sa momentálne údajne sústredí výlučne na hardware a nerieši software v zariadení. V dôsledku toho može dôjsť aj k zabaveniu laserovného zariadenia ktoré nie je schopné rušiť laserové merače.akým je napr Fiber Laser ktorý prijíma a vysiela laserové bezpečnostné signály prípadne rôzne iné zariadenia ako napríklad laserové parkovacie senzory. Ak cestujete do Rakúska odporúčame Vám prejsť pre každý prípad na používanie laserových senzorov z optických vlákien ktoré sú maximálne nenápadne a minimalizuje sa tak možnosť ich identifikácie.