Polcam

Mobilné úsekové meranie – POLCAM PC 2600 a ECII

Zariadenie Polcam poľskej výroby slúži na meranie rýchlosti, ako aj dokumentáciu iných priestupkov. V základe je meranie rýchlosti možné len počas jazdy. Systém je ale možné doplniť aj o radarové hlavy s pomocou ktorých sa dá merať rýchlosť aj z pevného stanoviska. Polcam je možné namontovať do automobilov aj na motorky. Verzia pre automobil obsahuje 2 kamery používané pri meraní rýchlosti a teda operátor môže merať rýchlosť vozidlám idúcich pred policajným automobilom ako aj za ním. Verzia pre motorky má len jednu kameru vpredu.

Kamery majú 26 násobný optický a 12 násobný digitálny zoom a rozlíšenie 720×576. Kamery majú vysokú ctlivosť a je možné prepnúť ich do IR režimu pre bezproblémovú funkciu v noci. Výrobca udáva rozpoznateľnosť evidenčných čísel na cca 150m. Farebný LCD monitor operátora má uhlopriečku 7″ a rozlíšenie 1Megapixel Alternatívne je možné ako zobrazovať využiť aj displej palubného systému vozidla v ktorom je Polcam zabudovaný. Zariadenie je typovo schválene na meranie do rýchlosti 299,9km/h.

Zariadenie ako také nie je možné detekovať ani zarušiť pretože sa vlastne jedná mobilný VASCAR. Niektoré zariadenia toto obchádzajú snahou o detekovanie vysielačiek vo vozidlách s týmto zariadením. Rýchlosť policajného vozidla získava zariadenie so snímača vlastnej rýchlosti. Meranie spúšta obsluha manuálne a ukončenie merania môže byť ručné alebo automatické, pričom meraný úsek je možné nastaviť v rozsahu 100m až 9999,9m. Na základe prejdenej dráhy a času vypočíta Polcam priemernú rýchlosť vozidla. Dôkazným prostriedkom je videosekvencia z celého priebehu merania. Na nej sú zobrazené údaje o čase, vlastnej rýchlosti, odpočítaná dráha, čas, počet  impulzov a údaje GPS. Druhou varianou je použitie prvého a posledného snímku záznamu. V tomto prípade platí že merané vozdilo na poslednom snímku musí byť rovnako veľké alebo menšie ako na prvom [ak ide policajné vozidlo za meraným — a naopak]. Týmto sa dosiahne to, že vzdialenosť meraného vozidla od vozidla s Polcamom bude rovnaká a teda aj vypočítaná priemerná rýchlosť bude zodpovedať aj rýchlosti meraného vozidla. Za týmto účelom je do obrazu vložené tolerančné pole vo forme dvoch obdĺžnikov. V tomto tolerančnom poli sa musí nachádzať merané vozdilo na prvom a poslednom snímku.

Polícia pri meraniach veľmi často používa meradlo nesprávnym spôsobom a veľa meraní na základe ktorých sú ukladané sankcie je v skutočnosti neplatných. Podľa nášho odborného odhadu je v skutočnosti neplatných minimálne 3/4 všetkých meraní! Preto ak ste presvedčení že Vaša rýchlosť nezodpovedá tomu čo vidíte na obrazovke Polcamu a nechcete platiť zbytočne pokuty a teda sa nechať de facto okradnúť odporúčame Vám brániť sa.

Polcam je určené meradlo. Značka schváleného typu TSK 162/17-021 [model ECII] a P TSK 162/10-014 [model PC 2600]

Mnoho ľudí si neuvedomuje, že veľkému množstvu pokút za rýchlosť by sa dalo ľahko vyhnúť, pretože tieto pokuty zasielané poštou alebo ukladané na mieste bez toho, aby boli skontrolované pokiaľ ide o podmienky platnosti merania – akoby sa od vodičov očakávalo, že budú vedieť, kedy je to ktoré meranie neplatné.