Ramer

Ramer od RAMET a.s.

V Slovenskej Republike používa polícia radary českého výrobcu Ramet Kunovice – konkrétne rady Ramer 7, AD9 a Ramer 10 v rôznych modifikáciách. Tieto radary pracujú v Ka pásme na frekvenciách 34.0GHz (mimo SR aj 34.3GHz).

Radarový merač rýchlosti RAMER 10, môže byť vybavený doplnkovým snímačom vzdialenosti, ktorý umožňuje zmerať vzdialenosť meraného vozidla na určenie jazdného pruhu v ktorom sa vozidlo nachádza. Používa pri tom plochý radarový sensor holandského výrobcu Radarxense BV ktorý pracuje v K-pásme.

Základné technické parametre radarov Ramer-7, AD9 a Ramer 10:

 • Frekvencia: 34.0GHz, 34.3GHz ±0.1GHz [meranie rýchlosti]
 • Frekvencia: 24.0 – 24.25GHz [meranie vzdialenosti, Radarxense, iba Ramer 10]
 • Vysielací výkon [meranie rýchlosti]: typicky 0.3mW [Ramer-7: 0.5mW], max 2mW
 • Odklon osi antény od smeru jazdy meraných vozidiel: 22°
 • Maximálny dosah: 60m
 • Rozsah merania: 20km/h – 250km/h
 • Presnosť merania ±3km/h; nad 100km/h ±3%
 • Spôsob merania: stacionárne alebo mobilne – príjazd, odjazd, oba smery súčasne

Na presnosť a správnosť merania má vplyv viacero faktorov

 • Správne nastavenie odklonu osi antény od smeru jazdy vozidiel: Ak je uhol menší ako 22° je zmeraná rýchlosť vyššia ako skutočná a naopak
 • Meranie mobilným radarom: Rýchlosť vozidla s radarom musí byť konštantná inak zariadenie meranie neumožní resp. už vykonané meranie anuluje.
 • V anténnom zväzku ± 10° od osy antény sa nesmú nachádzať predmety, ktoré by mohli zasahovať do vyžarovacej charakteristiky antény ako napríklad tráva, kríky, stormy, pouličné lampy, dopravné značky či iné podobné predmety; v tomto kontexte je zrejme nie je vhodný spôsob montáže radarovej antény za prednú masku vozidla ak táto obsahuje chrómové časti