ÚSEKOVKA

VASCAR [Visual Average Speed Computer And Recorder]

Úsekové meranie – VASCAR alebo aj SPECS je pasívna forma merania rýchlosti. Ako už názov napovedá nejedná sa o meranie v jednom bode, ako je tomu u bežných radarov a lidarov.

Pevne inštalované meradlo priemernej rýchlosti v úseku zaznamenajú každé vozidlo na vjazde do meranej zóny a následne aj na výjazde z nej. Systém je schopný rozoznávať evidenčné čísla vozidiel a na základe rozdielu času vjazdu a výjazdu z meraného úseku a známej vzdialenosti medzi vjazdom a výjazdom vypočíta priemernú rýchlosť vozidla.

Mobilné meradlá pracujú na princípe zmerania vlastnej rýchlosti a následne po splnení stanovených podmienok jej priradenie meranému vozidlu

Pevne inštalované konvenčné meradlo priemernej rýchlosti nie je možné oklamať zmenou jazdného pruhu v meranom úseku za predpkladu, že všetky pruhy sú sledované kamerami. V praxi tomu tak vždy nie je a napríklad prejazdom cez odstavný pruh alebo cez protismer je možné vyhnúť sa zmeraniu. Nevýhodou úsekového merania je, že vodič musí dodržiavať predpísanú [a väčšinou nezmyslene nízku] rýchlosť v celom meranom úseku. Keďže zariadenie nič nevysiela je prakticky nedetekovatelné. Niektoré typy detektorov sú schopné detekovať infračervené prisvietenie úsekových kamier, ale samozrejme len v prípade kedy je toto prisvietenie zapnuté a takáto detekcia je náhodná a nespoľahlivá. Vo svete bežne používaným spôsobom varovania je navigačný systém s POI databázou v ktorej je uložená poloha týchto úsekových meračov.

Existuje niekoľko viac alebo menej účinných a pritom legálnych spôsobov ako sa pred pevne inštalovaným úsekovým meraním chrániť:

  • Schovávačka – rovnako sa využíva fakt, že kamery sú umiestnené vysoko nad vozovkou. Aby bol systém schopný vypočítať rýchlosť musí prečítať evidenčné číslo vozidla, a to ako na začiatku meraného úseku, tak na jeho konci. Tomu sa dá zabrániť schovaním sa za väčšie vozidlo [dodávka, nákladné auto, autobus]. Stačí sa schovať buď na vjazde alebo na výjazde z úseku.
  • Zníženie priemernej rýchlosti – Ako už bolo spomenuté VASCAR počíta priemernú rýchlosť v úseku a túto skutočnosť je možné využiť vo svoj prospech. Ak sa Vám stane, že do úsekovky s obmedzením 80km/h vojdete napríklad rýchlosťou 100km/h stačí spomaliť povedzme na 60-70km/h a priemerná rýchlosť ktorú zariadenie vypočíta bude zodpovedať limitu. Toto je samozrejme len modelová situácia a konkrétne rýchlosti budú v praxi iné. Okrem toho niektoré zariadenie merajú okrem priemernej rýchlosti aj okamžitú rýchlosť na vjazde a výjazde z kontrolovaného úseku.

V Slovenskej Republike je metrologicky schválené zariadenie na meranie úsekovej rýchlosti Cordon, Unicam VELOCITY 4, SYDO Traffic Velocity ako aj Polcam, ktorý môžeme tiež zaradiť do tejto kategórie aj keď v tomto prípade sa jedná o mobilné zariadenie – mobilné úsekové meranie. Rovnako tak sem patrí aj Ramer 10 C pri použití v pasívnom režime.

Ako spoznať pevne inštalované úsekové meranie: Konvenčné zariadenie spravidla pozostáva z úsekových kamier umiestnených vo výške približne 4-5 metrov nad vozovkou a v niektorých prípadov aj kalibračných čiar kolmých na smer jazdy. Tieto čiary bývajú vo väčšine prípadov umiestnené na prvý pohľad dosť nelogicky v miestach, kde by ich vodič neočakával a vo všetkých jazdných pruhoch.

Na trhu existujú aj novšie a kvalitnejšie riešenia úsekového merania ktoré nevyžadujú zvlášť kameru pre každý jazdný pruh a môžu byť zároveň vybavené aj radarom ako napríklad aj v SR typovo schválený Cordon.

Ako spoznať mobilné úsekové meranie: Zariadenie je nainštalované v automobile. Spravila je za čelným a niekedy aj za zadným sklom viditeľná malá kamera.