Spectre RDD

Detektor radarových detektorov Spectre IV RDD

The Spectre IV RDD, detektor radarových detektorov [antiradarov] je zariadenie používané políciou na vyhľadávanie vodičov s antiradarmi. Tieto zariadenia vyvinula a vyrába austrálska firma Stealth Microsystems Pty Ltd. Jedná sa vlastne o výkonný RF prijímač naladený takým spôsobom aby detekoval vyžarovanie lokálnych oscilátorov radarových detektorov [sú súčasťou všetkych superheterodynných prijímačov – antiradarov] a akusticky a vizuálne upozornil operátora ak je antiradar v prevádzke. Zariadenie má smerové vlastnosti. V hustej premávke nie je jednoznačná identifikácia vozidla s antiradarom jednoduchá a vyžaduje čas. Operátor može zariadenie otáčať o 360° a podľa intenzity poplachu vytipovať podozrivé vozidlo.

Nie je dôvod na paniku pretože zariadenia Spectre RDD sa u nás nepouživajú. Tento článok má informatívny charakter. Podľa dostupných informácií sa s nimi môžete stretnúť napr. v Holandsku, Belgicku, Francúzsku, Španielsku, Estónsku, Fínsku a s veľkou pravdepodobnosťou aj v Švajčiarsku. Niektoré zariadenia sú elektronicky nezistiteľné RDD Spectre. Aj technika jazdy a reakcie vodiča môžu upútavať neželanú pozornosť. Napríklad prudké brzdenie pri poplachu.