RADAR

RADAR je najpoužívanejším a najspoľahlivejším zariadením, ktorým polícia meria rýchlosť. Funguje tak, že vysiela elektromagnetické žiarenie, ktoré sa následne odráža od karosérie vozidla späť meraču. Využíva Dopplerov jav, teda zmenu frekvencie odrazených elektromagnetických vĺn spôsobenú pohybom vozidla vzhľadom na radar. Na základe tejto zmeny frekvencie následne vypočíta rýchlosť vozidla.

Ako v každej inej oblasti aj u radarov môžeme v posledných rokoch vidieť technologický pokrok. Moderné radarové merače sú schopné okrem rýchlosti merať aj vzdialenosť a uhol k sledovanému vozidlu vďaka čomu sú schopné identifikovať jazdný pruh a presnú polohu vozidla na ceste. Zároveň sú schopné kontrolovať naraz viac pruhov a sledovať zároveň viacero vozidiel (typicky až 32 vozidiel). Okrem toho majú schopnosť kontrolovať aj iné druhy porušení pravidiel ako napríklad neoprávnené použitie jazdných pruhov, jazdu v protismere alebo dokonca merať rozostupy medzi vozidlami.

Radary pracujú v rôznych pásmach. V súčasnosti sa v Európe používajú: K-band, Ka-band a v malej miere je možné stretnúť sa aj so starými radarmi v X-band preto je dôležité pred vycestovaním do zahraničia zapnúť detekciu vo všetkých pásmach, ktoré sa v danej krajine používajú. Najčastejšie používanými sú však K a Ka pásma. Ka pásmo je používané prakticky len rýchlostnými radarmi a falošné poplachy sú pomerne zriedkavé. K pásmo používajú napríklad aj zariadenia na automatické otváranie dverí na benzínových pumpách, bankách, obchodoch a pod. To je dôvodom pomerne vysokého počtu falošných poplachov v K pásme predovšetkým v mestách. Samozrejme to platí len keď je detekcia K pásma v detektore zapnutá. Falošné poplachy v X pásme spôsobujú prevažne mikrovlnné pojítka.

V tejto súvislosti je však potrebné spomenúť, že aj keď prakticky všetky nové 3D radary pracujú v K pásme je vďaka použitiu špecifickej modulácie možné úplne eliminovať falošné poplachy v tomto pásme. Vo výsledku to teda znamená, že detector reaguje iba na skutočný radarový rýchlomer a nie na iné zdroje signálu v tomto pásme. Čiže v oblastiach v ktorých sa nepoužívajú K pásmové radary starej generácie sú falošné poplachy v K pásme prakticky úplne potlačené.

Existujú dve technológie či módy ktoré radary používajú: constant ON a instant ON. Constant ON radar vyžaruje elektormagnetické žiarenie nepretržite počas celej doby, kedy je aktívny a to bez ohľadu na to, či v danom okamihu prebieha meranie rýchlosti nejakého vozidla alebo nie. Radar čaká kým sa do meracej zóny dostane nejaké vozidlo a následne mu automaticky bez priameho zásahu obsluhy zmeria rýchlosť. Instant ON radar funguje tak, že obsluha si vyberie vozidlo, ktorému chce zmerať rýchlosť a stlačí spúšť. Niektoré instant ON radary majú tvar pištole a v tomto prípade musí operátor najskôr namieriť radar na merané vozidlo. Radar začne vysielať elektormagnetické žiarenie až po stlačení spúšte. Z logiky veci vyplýva, že detekcia radarov používajúcich instant ON technológiu je zložitejšia, pretože keď radar nič nevysiela nie je možné ho ani detekovať. V krajinách v ktorých polícia používa instant ON radary sa doporučuje vždy, keď je to možné jazdiť v bezpečnej vzdialenosti v závese za iným vozidlom. Ak obsluha zmeria rýchlosť tomuto vozidlu detektor Vás upozorní a Vy máte následne čas spomaliť predtým než zmerajú Vás. Na Slovensku sa používajú výhradne constant ON radary. Z okolitých krajín sa instant ON radary používajú v Poľsku a na Ukrajine.

V Slovenskej Republike používa polícia radary českého výrobcu Ramet Kunovice – konkrétne rady Ramer 7, AD9 a Ramer 10 v rôznych modifikáciách. Tieto radary pracujú v Ka pásme na frekvenciách 34.0GHz [alebo mimo SR aj 34.3GHz]. Okrem toho naša polícia používa aj radary MultaRadar CD nemeckého výrobcu Jenoptik Robot pracujúce v K-pásme, 24.100GHz, rozsah merania rýchlosti je 10km/h – 300km/h, ktorých detekcia je skutočne obtiažna.